Te ki a Rahi
Na Rahi-Tutaka-hina
It was Rahi Tutaka hina
I tana poitoa kua hoatu
That presented this poitoa
Ki te rangatira, ko Whanawhana
To Whanawhana, the Patupaiarehe chief
He taonga rongonui te aroha ki te tangata (repeat x2 at the end)
And said, Love for your fellow man is a most prestigious treasure

CHORUS
Ka noho kotahi ka kai
They sat together, ate together
Ka puta mai, te Ki-a-Rahi e aue
And produced the game of Ki-a-Rahi
Mo Ti Arakura-pake-wai-e
About Ti Arakua-pake-wai

BRIDGE
Ka tae mai te ha a Tawhirimatea
Tawhiri’s breath arrives
A ka tupua te kohu
And then the mists sits
He tohu rangimarie
As a peaceful sign
Mo nga iwi katoa
For all Iwi
Kia maumahara i ta Rahi aruranga
To remember Rahi’s pursuit